Menu

De rijschool van Amsterdam-Noord

Rijden met zekerheid en garantie

Menu

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor andere vragen Bel of sms ons op : 06 2323 4060 !

Wat betekent Marhaba! => Marhaba betekent Welkom! => (Welkom tot Succes!)

Hierbij bent u als huidige en ook onze beginnende leerlingen van harte Welkom=Marhaba bij ons om uw Succes te behalen !!! 

Hierbij dan Welkom-Marhaba bij ons om uw doelstelling = Rijbewijs te behalen en wel op juiste en veilige manier. Daarmee wordt bedoeld: Vlot Veilg en Zelfstandig, van makkelijk naar moeilijk je eindstreep halen, dus je rijbewijs! En fijn dat je niet terughouden voelt van het Arabische woord ‘Marhaba’. Trouwens dat komt in veel wereldse delen en culturen voor. Dat is van Marokko, gehele Arabië, Turkije en Iran, Pakistan tot Indonesië. Het betekent niet oorlog of aanval, maar gewoon super vredig Welkom = Marhaba. Nader bekijken, zie deze site en de facebook: (Rijschool Marhaba) en (Saghir A Malik) Alvast bedankt, Shukran!

Als Marhaba leerling wensen we voor u het juiste en het beste Pad, daarom wil ik u even meenemen in de enige juiste en op waarheid gebasseerde heilge wereld van ISLAM, ook hierbij Grote Welkom=Marhaba. Dat om Niet alleen in je wereldse leven Succes te boeken, maar ook in de hier namaalse hemelse wereld (dat geen einde kent) daar zeker Succes=FLAH te verdienen! De kloof tussen de Islam en de Nederlandse maatschappij wil ik hiermee proberen weg te nemen. In het algemeen schetst media zoals NOS, tijdschriften, kranten en Internet erg negatief beeld van Islam en daarmee Moslims, hetgeen verre van waarheid is. Door meer in Islam te verdiepen, ga je merken dat de wereld toch anders is en niet zo simpel is wat het lijkt. Dat democratie niet synoniem staat aan vrijheid. Dat westerse waarden niet de ultieme waarden des werelds zijn. Dat er nog andere normen en waarden zijn die boven op alles staan. Dat zijn die van allemachtige God=Allah (JallaJalalahu). Om daar weer achter te komen, moet er heel heel veel uitgezocht worden. Om daaraan begin te maken, zou ik daaraan kunnen bijdragen. Uiteraard in de nam van Allah, zonder enige verplichtingen! Wel is je Motivatie en Inspanning vereist! Bij interesse neem je contact op en leg je voornemen voor… (Aanmelden via Contact!)

Moslims die leven in een niet-moslimland, leven in de Al-Harb. Letterlijk betekent dat ‘huis van geweld’. Vertaald naar de werkelijke betekenis: Een land waar de islamitische regels niet gelden. Om te leven in zo’n land, hebben praktiserend moslims constant ‘jihad’. Jihad betekent letterlijk; zich inspannen, moeite doen. Vrij logisch, als je bedenkt dat iemand onder bepaald regels wilt leven, maar met hele andere regels te maken heeft. Dat vergt vele aanpassingsvermogen en inspanning.

Om zeker ook je oneindige hemelse leven te waarborgen met Flah=oneindigeSucces, wordt je aangeraden zonder uitstel begin te maken met versen uit de heilige Koran (van Hard naar Zacht) of (van Angst-aanjagend naar Liefde-vol!) met de 1e Hoofdstuk: 1. De Opening (Al-Faatihah) Dan: Hfdst. 67. De Dominie (Al-Molk) Mulk + 56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah) + 55. De Meest Barmhartige (Ar-Rahmaan) + 36. Jaa Sien Dat alles Uit: De Nederlandse vertaling van de Koran | Risala. 112. Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas) Hoewel zeker het gehele Koran een leidraad is voor een ieder die (Mo)slim en beschaafd mens is. Om je leven zo te leiden dat Allah tabaraktâla en zijn Profeet Mohammed swws vrede zij met hem tevreden zijn met jou wereldse handelingen.  Dit is een uitnodiging voor de Niet Moslims dus Ongelovigen, en ook voor Gelovigen die Nog Niet op het juiste pad zijn, moeten oppassen! Want (Profeet vertelde) dat zeker ook in de Islam zullen er tot aan de dag van Qiyamah (De Dag des Oordeels!) 72 stromingen zijn die Niet volgens de Sharia (De Islamitische wet geving) leven en praktiseren! Waarvan maar 1 stroming door God-Allah en zijn Profeet Geaccepteerd wordt en dat is Ahle-Sunnat-Wal-Jamaat. Voor dit alles hoor je uit je hart te geloven en accepteren van de Islam door dit 1e Kalima(spreuk) te reciteren: (LA ILAHA ILLALLAH-ho-MUHAMMAD-dur-RASOOLALLAH) Er is Geen God dan Allah en Mohammed is zijn Profeet. Hoop dat ook jij behoort of gaat behoren tot deze door god-Allah geaccepteerde groep mensen! Ma.Sha.Allah – Al.Hamdulillah…

Conclusie: Probeer natuurlijk je wereldse Successen te behalen, maar echte Succes = Flah !!! Dit bereikt een mens pas, als die met voorschriften en regels van de Islam (sharia, dat Allah je in Koran heb opgedragen!) heeft geleefd. Daarmee gehoorzaam je machtige, barmhartige en genadevolle  God = Allah die een ieder en alles buiten hem heeft geschapen. Hopelijk is het boodschap zo goed over gekomen, dat het je aanzet om ook aan dit Groot Succes for ever te werken door te praktiseren… (Succes tot Flah !!!) (= Grote overWinning! “Behalen bij Allah tbrtla, door het te verdienen!”)